– Anländer man till centralstationen med tåg i en svensk småstad i dag är det inte självklart att man kan ringa efter taxi för att komma vidare, säger juristen Pär Cronhult.

I Västervik finns taxiservicen kvar, även om företaget sagt att man befarar nerdragningar efter att ha förlorat i regionens senaste upphandling. I många städer har utvecklingen gått längre, det lokala taxiföretaget har fått upphöra med den kommersiella taxiservicen efter att ha förlorat uppdrag som skolskjuts och färdtjänst.

Längre tillbaka fanns det en win-win-situation. Enkelt uttryckt: Bilar som på vardagsmorgnar körde barn till skolan, körde mitt på dagen affärsmän till flygplatsen och på kvällen festprissar till och från krogen.

Artikelbild

| Pär Cronhult, chefsjurist på Konkurrenskommissionen.

Under 15-20 års tid har den affärsmodellen successivt vittrat sönder.

– Det har kommit in aktörer som enbart kör färdtjänst och skolskjuts, och som inte bedriver någon annan taxiservice. Det allra senaste är att de stora bussbolagen har börjat lägga bud på taxiverksamhet, säger Claudio Skubla, vd på Svenska Taxiförbundet.

Han menar att utvecklingen utarmar regioner på service. Samtidigt förstår han att trafik måste upphandlas under konkurrens.

– Jag säger inte att Västerviks Taxi nödvändigtvis måste få uppdraget i Västervik. Däremot bör man kunna ställa villkor på att anbudsgivaren även ska erbjuda annan taxiservice.

Artikelbild

Claudio Skubla, vd Svenska Taxiförbundet.

Pär Cronhult som är jurist på Konkurrenskommissionen, en tankesmedja som granskar offentliga upphandlingar, säger att den juridiska möjligheten finns.

– Många säger att det inte är möjligt, men det finns en dom i dåvarande Regeringsrätten som öppnar för att ställa villkor på att anbudsgivarna också ska kunna upprätthålla allmän taxiservice.

Han säger också att i kollektivtrafiklagen sägs det att regionen har ett ansvar för att taxiverksamheten upprätthålls i länet. Ett problem, säger han, är vem som skulle stå för merkostnaden för ett sådant villkor.

– Den som ansvarar för skolskjutsen vill upphandla skolskjutsen så billigt som möjligt, och den som ansvarar för färdtjänsten vill att den ska vara så billig som möjligt. Den övriga taxiservicen blir en Svarte Petter.

Conny Karlsson, utvecklingschef på KLT, är den som arbetat med den senaste upphandlingen. Han säger att man hade de små lokala företagen i åtanke när man skrev upphandlingsunderlagen. Samtidigt säger han att upphandlingarna blir allt mer komplexa. I den senaste upphandlingen ökade miljökraven på fordonen och det ställdes krav på att personal skulle ha kollektivavtalsliknande anställningsvillkor.

– Lokala företag som är bra på att driva trafik, är kanske inte lika bra på administration och att skriva anbud, säger han.

Han tar ett exempel där KLT satt ett villkor som borde gynna företag med annan taxiservice.

– Vissa fordon är fast knutna till oss, medan andra fordon är behovsstyrda och kan användas till annan verksamhet när vi inte behöver dem. Det borde vara lättare för ett företag med annan taxiservice att lämna ett lågt bud på sådana fordon.

När han får höra uppmaningen att ställa villkor på "annan taxiservice" i upphandlingsvillkoren svarar han:

– Då vill jag gärna få ett gott råd om hur de villkoren ska skrivas.

Han säger att det är en balansgång att gå så att det offentliga inte subventionerar en privat, vinstdrivande verksamhet.