– Vi vill se vilka planer man har att lösa det här på lång sikt, med en ordentlig budget och en marknadsplan, säger Tomas Kronståhl (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunen efterlyser också en bättre redovisning av läget för detta år.

Eftersom allsvenskan ställer krav på att det ska finnas en viss ekonomi i föreningen för att bevilja licens är det också bråttom. Därför räcker det heller inte med att kommunen lånar ut pengarna, om det ska godkännas av allsvenskan måste det vara pengar i kassan.

Tomas Kronståhl och Harald Hjalmarsson (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen vill se VIK:s kompletteringar innan de tar ställning i frågan om bidrag, medan kommunstyrelsens förste vice ordförande Conny Tyrberg (C) är tveksam till att bevilja ett extraordinärt bidrag till en specifik förening.

– Det tycker jag ställer till problem för de övriga föreningarna i kommunen, säger han.

Harald Hjalmarsson vill framför allt titta närmare på marknadsföringsplanen och hur det står till med sponsorer.

– VIK är ett så starkt varumärke att det borde gå att få sponsorer. Om man tittar på sponsorerna så är de mest lokala, och det är förstås jättebra att våra företag vill vara delaktiga, men jag undrar om man har tittat på det här med nationella sponsorer?

Beslut om eventuellt bidrag till VIK tas på onsdagen.

Läs mer: VIK ber kommunen om pengar - igen

VIK ansöker om pengar