I måndags såg det ut som att de som kämpat mot utvisningarna av afghanska ensamkommande barn och ungdomar vunnit en seger. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade träffat en överenskommelse. Lena Petersson och Helena Wahlqvist, två personer i Tjust som engagerat sig mycket för ensamkommande barn, är när de studerat uppgörelsen inte så entusiastiska.

– Reglerna är fortfarande fulla av gränser som gör det väldigt godtyckligt vem som får stanna, och vem som utvisas, säger Lena Petersson.

Som exempel tar hon villkoret att lagen gäller de som sökt asyl innan den 24 november 2015. Den som sökt den 25 november skyddas inte.

På onsdagen berättade Svenska Dagbladet att det mesta talar för att fram tills dess att den nya lagen träder i kraft så kan utvisningarna fortsätta. När lagen träder i kraft kan det bli så att en stor del av de ungdomar som den var tänkt att gälla inte längre finns i landet.

På onsdagen träffade Lena Petersson och Helena Wahlqvist, tillsammans med de ensamkommande ungdomarna Morteza Amiri och Ali Jafari, två av kommunens ledande politiker: Tomas Kronståhl (S) och Conny Tyrberg (C).

Kvinnorna berättade om sina kontakter med myndigheter, och de problem som de såg med den nya uppgörelsen.

– Jag har hört till dem som verkat inom partiet mot utvisningarna. En anledning har varit att jag tyckt att det varit rättsosäkert. Den osäkerheten verkar finnas kvar även med det nya förslaget, sade Kronståhl.

– Vi är överens om att det i vart fall skulle behövas ett moratorium så att avvisningarna stoppas fram till den nya lagen trätt i kraft, sade Conny Tyrberg.

Till Svenska Dagbladet uppgav migrationsministern Helene Fritzon (S) att något moratorium inte var aktuellt:

– Som det ser ut i dag så gäller den lagstiftning som vi har, sade hon.

Innan lagen träder i kraft ska den först godkännas i riksdagen. I dag tror man att det finns en majoritet. Enligt förslaget kan ungdomarna få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att gå klart gymnasiet. Om de sex månader efter studenten kan få ett jobb, kan det bli ett permanent uppehållstillstånd. Två tidskrav finns för att man ska omfattas av lagen: Man ska ha sökt asyl innan den 24 november 2015, och där asylutredningen tagit minst 15 månader.