Besöket handlade inte bara om de oroligheter som ledde fram till att skolan för snart tre veckor sedan kallade in ordningsvakter.

– Jag besöker verksamheter då och då, och gymnasiet kan man säga är en av kommunens största arbetsplatser med 1300 elever och personal, säger Conny Tyrberg.

Man kom ändå ofrånkomligt in på säkerhetsfrågorna. Tyrberg tycker att skolan hanterar sin del av situationen på ett bra sätt.

– Skolan har kontroll. Problemet är väl de saker som inträffar på fritiden.

Tidigare har skolpolitiker sagt till VT att oroligheterna bland ungdomarna inte bara är en skolfråga. Kan kommunstyrelsen göra något i det här läget?

–Vi följer situationen, och håller oss informerade. Kommunens säkerhetsansvarige Joakim Jansson fungerar som en länk mellan de kommunala verksamheterna och polisen.

I övrigt ägnades en stor del av besöket åt att gå igenom den stora ombyggnad som gymnasiet genomgår. Man pratade även framtidsutmaningar som digitalisering och personalrekrytering.