Det är Helagotland.se som varit i kontakt med Crister Bruzelius, vd för Destination Gotland, som 2017 och 2018 bedrivit färjetrafik mellan Västervik och Visby. Detta efter att Gotlandsbåten, som tidigare trafikerat städerna, lagt ner sin satsning efter säsongen 2016.

Än så länge är inget formellt beslut fattat kring färjetrafiken 2019, men planen är att bolaget fortsätter att satsa på Västervik. Av förklarliga skäl – att beslutet ännu inte är taget – är ingen turlista för sommaren ännu spikad, men Christer Bruzelius flaggar för att startdatumet för Västerviksturerna kommer att flyttas fram. Tidigare år har den första turen gått 1 juni.

– Det vi har sett när vi har utvärderat resultatet är att intresset för Västervikstrafiken inte är lika starkt i början av juni. Det är framförallt under högsommarveckorna som intresset finns, säger Christer Bruzelius till Helagotland.se.

2018 var antalet turer mellan Västervik och Gotland fler än de var 2017. Christer Bruzelius vill i nuläget inte kommentera om antalet turer blir färre eller fler om färjelinjen fortsätter nästa sommar. Klart är dock att bolaget ser Västervikslinjen som viktig. 2018 ökade antalet passagerare med knappt 14 procent jämfört med året innan.

– Den (Västervikslinjen) lockar även resenärer att åka över dagen, och förhoppningsvis är det resenärer som sedan kommer tillbaka för längre vistelser senare, säger han till Helagotland.se.