Förslaget kommer från de närboende som nu bjudit in kommunstyrelsens presidium för att samtala om en alternativ plan till projektet "Utveckling av Gränsöleden".

Tjustbygdens sparbanks initiativ "Utveckling av Gränsöleden" är i grunden positivt, men det finns problem med den nuvarande planen. Det anser flera boende i området. Och nu vill de alltså få till en dialog med ledande politiker i kommunen.

En som välkomnar en politisk behandling av ärendet är oppositionsrådet Harald Hjalmarsson (M).

– Jag har själv varit ute på platsen och har förståelse för de boendes synpunkter. Den informationstavla som är tilltänkt är väldigt stor (cirka sex meter lång och tre meter hög, reds anm) och kommer att försämra utsikten, inte bara för de boende utan också för dem som besöker leden, menar han.

– En digital informationstavla med QR-kod vore ett bra alternativ, kanske i kombination med en mindre fysisk tavla.

Men mest prioriterat är att rusta upp själva leden med spångar och skyltning, anser Hjalmarsson.

Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) säger att han tackar ja till Gränsöbornas inbjudan men i övrigt vill han inte uttala sig om de liggande planerna.

– Det finns alltid skiftande intressen och åsikter, menar han.

Utöver informationstavlan planeras för tre parkeringsplatser, varav en öromärkt för funktionsvarierade, liksom grillplats, cykelparkering och gabionmurar.

– Handikapp-parkeringen behövs. Däremot motsätter vi oss byggandet av resten, säger Karin Eriksson som är en av dem som står bakom inbjudan till politikerna.