Någon gång under perioden 2025 till 2030 ska dagens tåg i Kalmar län ersättas med nya. Redan nu förbereder sig länet för inköpet av 14 nya tåg. Det blir ingen liten affär. Totalt räknar regionen med att det ska kosta 2,1 miljarder kronor.

Det blir bolaget Transitio som köper in tågen – bolaget samägs av fler län i södra Sverige – och man kommer att göra en stor, gemensam upphandling. Däremot behöver Region Kalmar gå i borgen för de tåg som köps in till Kalmar län.

Fyra av fordonen som köps in till länet kommer att vara eldrivna, de andra tio ska vara bimodala. Det vill säga att de både kan köra på elektrifierade banor, eller gå på dieseldrift. Tjustbanan hör till de banor som inte är elektrifierade.