Herrgården – vars huvudbyggnad uppfördes på 1770-talet och vars östra flygel sannolikt tillkom på 1840-talet – är sedan 1980 klassad som byggnadsminne vilket betyder att den omfattas av en rad skyddsbestämmelser som fastighetens ägare har att hålla sig till.

Renoveringsarbeten ska ske i samråd med länsstyrelsen och antikvarisk expertis – regler som de nuvarande ägarna alltså inte har hållit sig till.

Ändringarna kom Länsstyrelsen i Kalmar län till kännedom först efter det att renoveringarna var genomförda.

Ärendet gäller den östra flygeln där planlösningen har ändrats, ingrepp i stomme har gjorts och moderna material, istället för traditionella, har använts.

Nu kräver länsstyrelsen att ägarna lämnar in en detaljerad plan för ett återställande med traditionella material för flygeln, och en tidsplan för arbetet. Planen vill man få in senast den 31 augusti.

Om detta inte sker utfärdas ett löpande vite på 25 000 kronor i månaden tills föreläggandet efterlevts.

Vite utfärdas för att säkerställa att beslutet hörsammas och att kulturhistoriska värden värnas, skriver länsstyrelsen i sitt föreläggande.

Ägaren Peter Hirschman medger att saker och ting gjordes i fel ordning, det vill säga start av renovering först innan kontakt med länsstyrelsen. Han menar att det beror på ett missförstånd.

Det var en vattenskada i flygelbyggnaden som satte igång hela renoveringsprojektet.

– Allt är utrett och återställandet kommer att genomföras enligt länsstyrelsen krav, säger han.