Jon Sjölander har redan tidigare varit kritisk mot att det hittills inte hänt något med planerna på att göra ett kulturkvarter av Spötorget och dess omgivningar. I en motion föreslår han att kommunen ska kalla in en extern utredare som tittar på hur man bäst utnyttjar lokaler och omgivningar. I dag har Bostadsbolaget ett utredningsuppdrag, men Sjölander tycker att det är ett problem att bolaget har sitt kontor i Bryggaren.

Bolaget kan anses vara jävigt, och risken är att förslagen begränsas, skriver han.

Sedan tidigare har även vänsterpartisten Mariann Gustafsson skrivit en motion om utredningsarbetet av kulturkvarteret.