Moderaterna har tagit fasta på en säkerhetsanalys som gjorts av skolpersonal och personal på räddningstjänsten inför att gymnasiets nya lokaler ska tas i bruk. Där uppmärksammar man ett antal problem som kan uppstå om man blandar elever i gymnasieåldern med vuxenstuderande: Dels hedersproblematik, att vuxna vaktar på yngre familjemedlemmar, dels en rädsla för att gamla konflikter ska blossa upp om tidigare gymnasieelever återvänder som vuxenstudenter.

Moderaterna föreslog att en del av komvux, svenska för invandrare (SFI), inte ska flytta in på gymnasiet.

Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) är kritisk till slutsatsen:

– Tjänstemännen har gjort en analys där man pekar ut riskerna. Halva jobbet är gjort, och just nu arbetar man med att ta fram möjliga lösningar. Att då från politiken gå in och kräva förändringar är fel.

Men det finns ju en diskussion om hedersproblematik...

– Ja, men hedersförtryck är något komplicerat. Jag har inte den säkerhets- och pedagogiska kompetens som krävs för att föreslå lösningar. Låt de kunniga tjänstemän vi har föreslå lösningarna, svarar Dan Nilsson.

– Genom att lyfta bort SFI-eleverna löser vi inte problem med hedersförtryck, säger Anna Bodjo (MP).

De hänvisar till att SFI-eleverna är en grupp som har behov av att möta det svenska språket och det svenska samhället. Då är det fel med lösningar där eleverna isoleras.

– Dessutom är det inte på Komvux som det varit problem med ordningen, säger Conny Tyrberg (C).