Nu finns rutinerna på pränt. Det handlar om hur man ska hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar gemensamt i kommunen, för alla medarbetare ska samma rutiner gälla.

Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) sade på torsdagens presskonferens att man bland annat efter Uppdrag gransknings reportage om turerna kring Slottsholmen och Björn Ulvaeus behövde ha en tydlig och nedskriven rutin för hur det. Kommundirektören Anders Björlin påpekade också att den utredning som kommunen själva beställde i samband med programmen också kom fram till att en nedskriven gemensam rutin bör finnas i kommunen.

– Som nyanställd i kommunen eller som ny politiker måste man veta vad som gäller. Det går man igenom grundligt när man börjar med det är mycket information att ta till sig i början. Nu finns det här tydligt på pränt, sade Dan Nilsson.

Rutinen utgår från offentlighetsprincipen. Den innebär att enskilda individer och media har rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet, så länge som handlingarna inte är sekretessbelagda.