I ett pressmeddelande beskriver partiet en "flytta hemifrån-garanti för ungdomar mellan 18 – 25 år som är skrivna i Västerviks kommun. Inom sex månader ska man vara garanterad ett förstahandskontrakt.

I Västervik råder det just nu bostadsbrist. Klarar man av att leva upp till löftet?

– Vi har pratat med Västerviks Bostads AB och gör bedömningen att det är realistiskt, säger Dan Nilsson (S).

Om partiet får tillräckligt underlag i fullmäktige räknar man med att kunna sätta garantin i verket någon gång under kommande mandatperiod.

Kan garantin innebära att andra grupper på bostadsmarknaden kan få stå tillbaka?

– Det kan hända i vissa fall, säger Dan Nilsson.

Samtidigt säger han och partikamraten Marcus Fridlund att de unga är en särskilt utsatt grupp på bostadsmarknaden. Äldre som kan ha behov av bostäder har ofta ett annat kontaktnät, och andra möjligheter att skaffa sig bostäder.

– När Bostadsbolaget är färdigt med bostadsområdet på Didrikslund kommer antalet lägenheter att öka, lägger Marcus Fridlund till.