I dag är ungefär 450 barn och ungdomar inskrivna på Kulturskolan i Västervik. För att ge fler möjlighet att ta del av Kulturskolans dans-, teater- och musikutbud vill nu Socialdemokraterna halvera terminsavgiften för just barn och ungdomar. I dag kostar en ämneskurs i till exempel piano 720 kronor per termin.

– Det här har vi tänkt på ganska länge. Vi har en bra kvalité på kulturen i Västervik, men det är inte rimligt att vissa inte får ta del av det. Vi måste jobba för att så många som möjligt ska kunna ta del av kulturskolans verksamhet, säger Dan Nilsson.

– Efter att det tidigare obligatoriska estetiska valet togs bort är detta en bra möjlighet att låta fler få ta del av den estetiska verksamheten, fortsätter Marcus Fridlund (S).

Partiet är inte främmande för ytterligare satsningar på Kulturskolan under mandatperioden, men säger att detta är en början.

– Jag blir också väldigt frustrerad när vi ska ställa idrott mot kultur. Jag ser ingen skillnad på dem och vi måste erbjuda lika villkor i frågan, avslutar Dan Nilsson.