Enheten för samhällsbyggnad har fått i uppdrag att utforma ett landsbygdsråd. Nu är ärendet klubbat i kommunstyrelsen.

– Det fanns en ideell organisation tidigare som vi samverkade med, men som har upphört. Det här blir ett permanent landsbygdsråd, säger Tomas Kronståhl (S), kommunstyrelsens ordförande.

Med hjälp av de synpunkter som kommit in till kommunen föreslås en sammansättning som består av fem platser på rullande schema av intresseföreningar/byalag, tre platser av enskilda personer och en plats från LRF:s kommungrupp.

23 föreningar/byalag har identifierats. Genom lottdragning är det Gladhammars hembygdsförening, Totebo-Yxereds samhällsförening, Gamleby intresseförening, Blankaholm Solstadström samhällsförening och Helgenäs byalag, som kommer med i den första vändan.

För de tre enskilda platserna har vem som helst, med ett brinnande intresse för landsbygdsfrågor, möjlighet att anmäla sig. Kommunstyrelsens förvaltning utser vilka som får platserna.

– Sedan är det tre förtroendevalda som ska vara med. Det blir kommunstyrelsens presidium, säger Kronståhl.