För att reda ut begreppen något bjöd Hushållningssällskapet i Gamleby tidigare i veckan in till ett frukostmöte på Gamlebygymnasiet. Ungefär 15 skogsägare – både nya i branschen och mer erfarna – kom för att lyssna på Mats Åkerman, skogsrådgivare på Hushållningssällskapet.

Att virkesförsäljningen blir en sådan viktig sak för skogsägarna är inte konstigt, menar han.

– Många markägare har inte så mycket skog att de kan slutavverka varje år så när man gör det – kanske vartannat, vart tredje år – kan det handla om miljonbelopp.

Artikelbild

| Intresserade. Ett 15-tal skogsägare från regionen passade på att lära sig mer om konsten att sälja virke till rätt pris.

Mats Åkerman har ett förflutet som virkesköpare och gav skogsägarna goda råd om hur de ska tänka vid försäljning.

– Dels handlar det om att få ut så mycket som möjligt för virket, men också om att känna sig trygg i affären och inte uppleva att man har gjort en dålig affär.

Volymen i de svenska skogarna har ökat dramatiskt de senaste decennierna och mer än fördubblats sedan 1920-talet. I dag räknar man med att det finns 3,4 miljarder kubikmeter växande skog i Sverige, vilket ger ett viktigt arv att förvalta till kommande generationer. En stor del av virket exporteras och trots att Sverige bara har en procent av världens virkesbestånd är man det tredje största exportlandet.

– Men nu har det kommit rapporter från Skogsstyrelsen om att vi i Sverige har blivit sämre på att föryngra skogen, det vill säga plantera nya träd som håller måttet, säger Mats Åkerman.

Artikelbild

| Gallring. Genom att tidigt underhålla skogen och gallra ut klena träd, ökar värdet inför slutavverkning.

Uppmaningen till markägare att sköta sin skog blir därmed en långsiktig satsning som inte enbart handlar om att få ut så mycket som möjligt just i dagsläget.

Just vad gäller försäljningspriserna är ändå regelbunden tillsyn och skötsel ett bra sätt att få bra betalt.

Artikelbild

| Skogsrådgivare. Mats Åkerman har ett förflutet som virkesköpare men ger nu goda råd om hur skogsägarna ska få bäst betalt.

– Att hålla bra fart på produktionen i skogen redan från början med plantering och röjning ger resultat för framtiden när någon ska komma och buda på skogen, förklarade Mats Åkerman.

Han gav ytterligare några konkreta tips och många handlade just om att hålla skogen välskött.

– Det är svårare att få ett bra pris om man inte ser träden för alla buskar. Underröjning kan man göra själv. Man kan jämföra med att vaxa bilen inför en bilförsäljning.

Även tillgänglighet har stor betydelse för vilket pris köparen är villig att betala.

– Se till att ha en bra väg för transport. Förbered så att virket redan är avverkningsanmält när köparen kommer så att den vet att man verkligen får hugga ner träden.