LÄS MER: Det avslöjade Uppdrag Granskning.

LÄS MER: "Reportaget hade konspiratorisk ton.

LÄS MER: Osäkerhet kring miljonsatsning.

Artikelbild

| Klart för parkering. Ett avtal har skrivits där kommunen ordnar 22 p-platser åt Slottsholmen.

LÄS MER: Fem citat vi minns från kvällens UG.

Vårt första möte ägde rum på redaktionen i Västervik. Det stod snabbt klart att de hade fått fram en hel del intressanta uppgifter som vi tidigare inte hade skrivit om i detalj. Kostnaden för tomten, vinstprognoser och fördyringen av gångbron till den nya fastigheten, bland annat. De hade kommit långt i sitt arbete men de ville ha en del hjälp. Dels ville de ha tillgång till vårt tidningsarkiv och dels ville de ha hjälp med kopplingar mellan olika personer som de fått fram i sin granskning. Om vi hjälpte dem med det skulle vi få insyn i hela deras arbete samt få tillgång till information som kunde ge oss nyheter vi var helt ensamma om.

Avtalet bestod alltså i ett rent informationsutbyte som gynnade båda parter. Jag tackade ja till uppgörelsen. Jag kopplade in en av tidningens reportrar i samarbetet, Ulrik Alvarsson. Vi har ju själva arbetat granskande i nyhetsarbetet kring Slottsholmen men inte haft möjlighet resursmässigt att gå igenom varenda faktura och varenda mail som skickats i frågan. Men de resurserna har Uppdrag Granskning. Innehållet i UG:s reportage om Slottsholmen och om flygplatsen är helt och hållet UG:s men vi har alltså hjälpt dem under granskningen.

Vi har under arbetet, helt enligt vår överenskommelse, fått ta del av deras uppgifter och vi såg båda programmen innan de sändes - vilket är skälet till att vi kunnat vara så snabba med att publicera uppföljningsartiklar samma dag programmen sändes. Det har varit bra för UG också så klart, det blir ju en slags reklam för dem. Men det kan jag leva med. Det höga allmänintresset bland våra läsare väger över, och programmen hade haft stor publik alldeles oavsett vår medverkan.

Spelet bakom kulisserna, som varit UG:s fokus, är helt klart intressant. Det visar hur beslutsfattandet i en kommun kan se ut. Men det finns även flera andra intressanta vinklar och vrår att undersöka, och det kommer vi självklart att göra. Det är vårt jobb.

Vi har så klart fått många mail till redaktionen om våra artiklar och om UG:s granskning. En del tycker att vi ska fokusera på det positiva och lämna politikerna ifred. Men så fungerar det inte. Vårt jobb är att leverera nyheter. Och som jag tidigare skrivit vid något tillfälle: det behöver inte tolkas som något negativt. Jag skulle säga att det är oerhört viktigt att medierna följer utvecklingen av Slottsholmen och flygplatsen. Kommer man följa avtalet om de publika byggnaderna utöver restaurangen? Kommer flygplatsen någonsin att kunna nyttjas av andra än flygklubben själva nu när kommunen lagt ner så mycket pengar i den?

Om man bryr sig om Västervik vill man troligen ha svar på de frågorna. Och de svaren ska vi jaga. Och det är väl ändå positivt, eller?