Det är en ljum septemberförmiddag när vi besöker Alphaförskolan Bollen som ligger alldeles i anslutning till rekreationsområdet vid Karstorp. Förskolan startades av Västerviks fotbollsförening (VFF) 1991. Under vårterminen avvecklade föreningen sitt huvudmannaskap och Joachim Björkman, ägare av högstadieskolan Alphaskolan och Alphaförskolan Gertrud, tog över med start den första september.

– Läget är bra med närhet till naturen. Nu vill jag sätta min prägel och en färdriktning som blir så bra som möjligt.

Joachim Björkman nämner utveckling av språket; det verbala, det matematiska och det estetiska. I all verksamhet ska språket finnas med. Utveckling och träning av motoriken är en annan viktig del och där är naturen till stor hjälp.

Artikelbild

| På Alphaförskolans gård leker William Stål, snart 2 år, Sara Ulvbane, barnskötare och Fenja Magnusson, 3 år.

– Det gäller att ta vara på tillfällen och barnens intresse. Dyker det upp något intressant är det bra om man kan haka på det, säger han.

I förskolans kök sitter barnen Elis Ek, 2 år och William Stål, snart 2 år. Framför sig har det en plåt med sniglar. Vid närmare granskning visar det sig att sniglarna är gjorda av trolldeg, kastanjer och tandpetare. Snart ska de in i ugnen så att de sedan kan målas.

– Vi har många vinbärssnäckor här på gården och de har fascinerat barnen. Nu skapar vi egna, lära oss om djuren och sjunger "Lilla snigel akta dig", säger förskollärare Linda Karlsson.

Som det ser ut idag finns det plats för 20 barn i åldern ett till fem år.

Artikelbild

| William Stål och Elis Ek visar sina sniglar.

– Det skulle vara spännande att utöka verksamheten med fler barn och "Ur och skur"-förskola, säger Joachim Björkman.