Ekhagen växer och fler bor på Gränsö. Tändstickan kan få nya hus och boende. Frågan är om leden förbi Slottsholmen klarar en ökning av trafiken och om bilköerna vid broöppning kan hanteras i sommar?

Det korta svaret från kommunen är: Ja.

Samhällsbyggnadschefen Daniel Niklasson säger att man räknat på det.

– Beräkningarna har visat att leden klarar mellan 2 000 och 3 000 fler boende och deras resor innan vi slår i taket för trafiksäkerheten, säger han.

Han konstaterar att det kommer att bildas köer vid broöppningarna under sommaren. De fasta öppningarna är två per dag i början av sommaren, ökar till tre och tillslut blir de fyra under högsäsongen.

– Köer kommer det att bli, det är vardag när man har broöppningar. Och vi har tillräckliga magasineringssträckor för köer.

En magasineringsträcka är den sträcka där bilarna ska få plats under kö. Både mot Norrlandet och in mot staden ska Slottsholmsvägen vara fullt tillräcklig, menar Danielsson.

– Det kommer inte att korka igen hela staden. Men man kommer få vänta, men det är verkligheten när man lever i en kuststad med en uppfällbar bro. Varje öppning tar ungefär mellan fem och sju minuter, beroende på hur många båtar som ska passera.

När och om man passerar gränsen 3 000 boende, vad händer då?

– Det gör vi inte. Om vi närmar oss gränsen godkänner vi inte mer byggnation på den sidan bron. Det kan vi som kommun styra över. Alternativet är att man kommer med en ny - väldigt kostsam - lösning för trafiken.