I Västerviks kommun är det hittills i år tolv hushåll som varit akut hemlösa och fått tillfälliga boenden beviljade. Siffran kan dock vara något högre eftersom det finns flera sätt att registrera den här typen av ärenden.

– Hushållen kan ha fått akutboende under en kort tid, under en längre period och det kan vara perioder där personen har kunnat lösa det för att sedan återkomma igen, säger Hanna Strömberg, socialsekreterare på Enheten för arbete och kompetens.

Anledningen till att en person är hemlös och behöver ett tillfälligt boende varierar. Varje ärende är unikt.

– Innan vi beviljar tillfälligt boende ska alla andra lösningar ha prövats. Till exempel att bo hos släktingar eller på annat sätt försökt att skaffa boende på egen hand. Har man egna pengar ska man naturligtvis använda dem i första hand.

Enligt Hanna Strömberg är det väldigt sällan som barnfamiljer hamnar i akut hemlöshet.

– De flesta som inte kan hitta ett eget boende är ensamstående.

Vandrarhem används av kommunen som akutboenden. Men det har blivit svårare att få platser där.

– Det är färre vandrarhem och hotell som vill ta emot akut hemlösa. Bostadsbristen i stort är ett bidragande problem. Det finns helt enkelt inga lägenheter att hyra, säger Hanna Strömberg.

Ett annat sätt som kommunen hjälper personer som står utan bostad är genom så kallade sociala kontrakt. För närvarande har 80 personer den typen av boende. Trots att de har inkomst har de, av olika anledningar, svårt att på egen hand skaffa vanliga hyreskontrakt.

– Vi går in och hyr lägenheter och personerna betalar i sin tur hyra till oss. Att ha ett hem är en grundläggande del i en människas liv. Att öka antal hyreslägenheter och bredda utbudet på bostäder är en viktig del att få ner antal hemlösa, säger Peter Jansson, tillförordnad chef för individ- och familjeomsorgen.

I budgetpropositionen för 2018 kommer regeringen att föreslå ett bidrag för att stödja kommuner i deras arbete mot akut hemlöshet.

– Regeringens förslag om riktat bidrag handlar om 25 miljoner kronor för hela Sverige under en treårsperiod. Min bedömning är att det inte kommer Västerviks kommun till del eftersom det är de mer utsatta områdena man vill stötta, säger Peter Jansson.

Just nu gör Socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlöshet som ska redovisas till socialdepartementet i slutet av november. Definitionen av hemlöshet är bred och omfattar allt från akut hemlöshet till mer långvariga boendeformer.