36 438 personer. Så många bodde i Västervik vid årsskiftet. Det är en ökning med 389 personer jämfört med året före – och fler än vad som bott i Västervik sedan 2008. Det visar siffrorna i Statistiska Centralbyråns årliga statistikgenomgång för befolkningstillväxten i Sverige.

– Det är jätteroligt. Det är roligt att fler vill flytta hit och satsa i vår kommun. Det är självklart tråkigare när folk lämnar, säger kommunalrådet Tomas Kronståhl (S) när han får siffrorna presenterade för sig.

Siffrorna har vänt

Under 2007 till 2013 pekade pilarna nedåt. Siffrorna var röda. Befolkningen minskade från 36 458 personer 2007 till 35 867 personer 2013.

Sedan dess har kurvan vänt och när klockan slog 00:00 den 1 januari i år var vi nästan uppe i siffrorna från för tio år sedan.

För tredje året i rad ökar befolkningen i kommunen. Tomas Kronståhl säger sig tecken på det på flera områden. Förskolor är fyllda av barn och färre bostäder är lediga nu än tidigare.

I grunden är det bra, men det ställer samtidigt krav på politiken förklarar han. Att satsa på bostäder, utbildningsplatser. Han ser dock de positiva siffrorna som ett tecken på att kommunen jobbat rätt de senaste åren för att ta Västervik framåt.

– Det är ett bra betyg, inte bara till den här majoriteten utan till den tidigare också.

Sverige växer – rejält

Det är inte bara i Västervik som befolkningen blivit större. Den gemensamma nämnaren i det massiva underlaget från SCB är att Sverige växer. Av Sveriges 290 kommuner har 271 ökat sin befolkning 2016. Totalt sett ökade antalet boende i Sverige med 144 136 personer i fjol – en ökning med 1,46 procent, vilket är den största ökningen sedan i mitten av 1800-talet – som gjorde att folkmängden den 31 december nådde 9 995 153 personer. Därefter har pilarna fortsatt i samma riktning och den 20 januari passerade vi tio miljoner invånare.

Enligt SCB:s statistik var det invandringen till Sverige som stod för den största befolkningsökningen 2016. Totalt 163 005 personer kom nya till Sverige under året, vilket var knappt 30 000 fler än året innan.

Även i Västervik gjorde invandringen stor skillnad för resultatet. Totalt 1304 personer flyttade från Västervik 2016, medan 1820 flyttade till kommunen. Av dessa kom 675 senast från utlandet – drygt 300 fler än året innan. Tomas Kronståhl menar att det är positivt, men samtidigt en utmaning.

– Det är inte bara att slå sig för bröstet för att siffrorna är positiva, man måste arbeta för det, säger han och nämner vikten av att fortsätta satsa på utbildningar och se till att jobb finns i kommunen.

Kommunen har ett viktigt jobb att integrera nya Västerviksbor som nyligen kommit till Sverige.

– Om de som inte flyttar hit redan är etablerade så måste vi få dem etablerade, säger han.

Samtliga kommuner i Kalmar län har en större befolkning idag än vid samma period för ett år sedan. Störst befolkningsökning under 2016 hade Hultsfred, som fick 688 nya invånare. Befolkningsökningen var procentuellt sett den största Sverige under fjolåret: 4,9 procent.