Gips står för Gemensam industriplattform för samverkan i norra Kalmar län.

– Nu är nästa steg en genomförandeplan (också i projektform) säger Anna-Karin Swärd, projektledare.

Den övergripande fråga som Gips skulle reda ut var om det fanns förutsättningar att skapa en gemensam industriplattform där skolor, industriföretag och andra intressenter i regionen bättre kunde samverka för att nå målen – det vill säga att locka fler att utbilda sig för ett framtida yrkesliv inom den tillverkande industrin i norra Kalmar län.

Svaret blev ja. Och en rad åtgärdsförslag formulerades under hösten.

Ett av förslagen handlar om att börja samverka kring utbildningsutrustningen och skapa så kallade utrustningsnoder – pooler om man så vill – som innebär att industritekniska redskap och maskiner kan utnyttjas av flera aktörer.

– När samverkansarbetet är igång blir det nog också lättare att åstadkomma större gemensamma förändringar och utvecklingsinsatser på sikt, tror Anna-Karin Swärd.

En annan målsättning har varit att komma på hur man kan få fler tjejer att intressera sig för tekniska utbildningar och den tillverkande sektorn i näringslivet.

– Företagen måste inse att kompetensförsörjningsprocessen är lång och startar tidigt. Skolan och näringslivet måste samverka ännu mer för att lyckas med kompetensförsörjningsfrågan.

Om man kan öka intresset för matematik, teknik och naturvetenskap hos eleverna i grundskolan och gymnasiet kommer även fler tjejer att få upp ögonen för de tekniska utbildningarna, säger Anna-Karin Swärd.

Hon förklarar att man bland annat har JIV:s (Jobba i Västerås) metod "Arbetsmarknadskunskap" som förebild.

– Genom föräldramöten, inspirationsträffar för lärare och lektionsmaterial, allt inom ramen för läroplanen, arbetar de med att stärka nätverket runt ungdomarna. I samverkan med skolan får privata och offentliga arbetsgivare möjlighet att informera om olika jobbmöjligheter som finns för dem i framtiden. Jag hoppas att vi ska kunna jobba mer så även här, säger hon.

Gips-projektet har finansierats av Tillväxtverket, Regionförbundet i Kalmar län och med visst stöd från Oskarshamns kommun.

Teknikcollege Östra Småland är ett samarbete mellan kommunerna Oskarshamn, Mönsterås, Vimmerby, Västervik, Högsby och Hultsfred.