Det nysammansatta näringslivsrådet, bestående av politiker och representanter från såväl näringsliv som kommun, samlades för första gången på Stadshotellet i Västervik under onsdagen. Målsättningen är att kommunens företagsklimat ska bli bättre efter den rekordlåga placeringen på Svenskt näringsliv ranking.

– Vi hade inte någon speciell dagordning för i dag. Vi ville lyssna av och kolla vilka förväntningar som finns för det här. Vi måste komma till rätta med vårt företagsklimat. Vi har beslutat i fullmäktige att vi ska vara bland de 50 bästa, vi vill ha ett välmående näringsliv och vara en attraktiv kommun, säger Conny Tyrberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ulf Kullin berättar att den kommunala konkurrensen var en av punkterna som diskuterades flitigt med företagarna. Kommunen har också tagit fram ett förslag till en handlingsplan som kommer att tas upp i kommunstyrelsen nu på måndag.

Artikelbild

| Ulf Åberg, ordförande i Västerviks företagargrupp, menar att det första mötet gav hopp för framtiden.

– Det fanns jättemycket engagemang och det var otroligt högt i tak. Man tog upp några exempel, bland annat att ha en dialog med näringslivet innan vissa beslut fattas. Det allra senaste nu är att vi har skapat förutsättningar för området kring Västervik Resort och ett hotell där, säger Ulf Kullin.

– Jag har höga förväntningar på att kunna bolla idéer med näringslivet och kunna koppla tillbaka information så att det inte blir några missförstånd. Jag tror att dialog och förståelse är den rätta nyckeln, fortsätter han.

Ulf Åberg, ordförande i Västerviks företagsgrupp, menar att det är positivt att kommunen lyssnat på företagarna och nu tillsatt ett näringslivsråd.

– Vi vill att kommunen ska lyssna och värdera våra synpunkter, och så tyckte jag att det var i dag. Jag tyckte att det här första mötet gav hopp för framtiden, säger han.