Kristdemokraterna presenterade i måndags sitt förslag för äldrevården i länet. Utgångspunkten var att med en rad insatser minska ensamheten bland äldre.

– Vi ser att den sociala ensamheten minskar, medan den djupa existentiella ensamheten ökar. Det handlar om att fler och fler isoleras och känner sig exkluderade från samhället.

Det säger Chatrine Pålsson Ahlgren, landstingspolitiker för Kristdemokraterna.

Artikelbild

| "Det är även viktigt att äldreomsorgen tar hänsyn till sociala och själsliga behov", säger Jimmy Loord (KD), toppkandidat i riksdagen.

Därför vill KD satsa på fler distriktsläkare i primärvården och få ner antalet patienter per läkare, från 1650 till 1000.

– Kristdemokraterna har lagt nio miljarder på primärvården i sin stadsbudget. Kalmar län får 2 procent av det, vilket blir ungefär 180 miljoner kronor, säger Gudrun Brunegård (KD).

Dessutom ser Kristdemokraterna att utbudet av äldreboenden idag är för dåligt, samtidigt som äldres ekonomi ofta är ganska så knackig. Jimmy Loord (KD) säger att bostadstillägget ska ökas med 500 kronor för ensamstående och att man ska ta bort pensionsskatten helt. Jimmy Loord menar också att det är preventiva insatser som krävs när våra äldre lever längre och längre.

– Vi jobbar förebyggande. Det sägs att den ofrivilliga ensamheten är lika skadlig som att röka ett paket cigaretter om dagen, och gemenskap kan vara vägen ur ensamheten, säger han.

Artikelbild

| Ensamhet var utgångspunkten i Kristdemokraternas förslag om äldrepolitiken. Från vänster: Gudrun Brunegård, Chatrine Pålsson Ahlgren, och Jimmy Loord.

Förutom ovanstående vill KD även satsa på gemenskap som en behandlingsmetod. Föreningsaktiviteter och kultur ökar gemenskapen, "därför vill vi att läkare ska kunna skriva ut gemenskap på recept", säger Gudrun Brunegård.