De äldre blir fler och lever längre. Det är en utmaning inför framtiden skriver moderaterna Jon Sjölander och Harald Hjalmarsson i en motion till kommunfullmäktige.

De skriver att resurserna inte kommer att öka i samma takt som behoven och att man därför måste ta nya grepp om äldreomsorgen.

De spår att behoven kommer att vara störst inom hemtjänsten, eftersom allt fler bor hemma längre och kommer att behöva hjälp. Nu föreslår de genom motionen att kommunfullmäktige utser en "parlamentarisk äldreutredning" som ska ta fram strategier för framtiden.

En av de största utmaningarna är att fler förväntas bo hemma när de blir äldre. Och det måste man förbereda för, menar Sjölander.

– Det är bara att se på alla hus som byggdes under 40-talet i Sverige, de saknar hiss, något som efterfrågas nu eftersom det behövs om man är äldre. Så istället bygger vi hissar på utsidan av husen idag för att möta behovet.

– Det är bara ett exempel på hur man måste tänka framåt och förbereda sig för framtiden, säger Jon Sjölander.

Det handlar också om hur äldre ska få service på andra sätt, och hur företag exempelvis kan bredda sig för att erbjuda tjänster som man inte har i dag. De ger exempel på frågor:

Hur lyckas vi ta tillvara på välfärdsteknologin? Hur löser vi kompetensförsörjningen? Hur renodlar vi hemtjänstens olika delar utifrån omsorg och hemservice?

– Tanken med en parlamentarisk grupp är att alla ska vara med och diskutera de här frågorna. Vi måste ha en gemensam och långsiktig strategi.