Socialdemokraterna lyfter fram vikten av att landsting och kommuner samverkar, ett arbete som redan påbörjats.

– Det har aldrig tidigare funnits bättre förutsättningar för att förbättra samarbetet. Vi diskuterar på en bra nivå och ser synergieffekter, menar Dan Nilsson (S) och berättar att kommunen har satsat på skolhälsan och anställt speciallärare och specialpedagoger.

Partiet vill satsa på att bygga ut Barn- och ungdomshälsan inom landstinget.

Artikelbild

| Landstingsrådet Lena Segerberg (S).

– Vi behöver anställa personal för att kunna ta emot fler och möta behoven, säger Anders Henriksson, ordförande i landstingsstyrelsen.

Västerviks kommun har för tillfället fyra psykologer anställda inom skolhälsovården.

– Om man mår dåligt är första steget elevhälsan, därefter Barn- och ungdomshälsan säger Dan Nilsson, kommunpolitiker.

Landstinget har redan nu psykologer anställda ute på hälsocentralerna, men Socialdemokraterna anser att fler psykologer behöver rekryteras.

Artikelbild

| Dan Nilsson, kommunpolitiker, Västervik.

– Vi tycker att det är viktigare att satsa resurser än att sänka skatter som andra partier vill, säger landstingsrådet Lena Segerberg.