Det är boende på Migrationsverkets boende i före detta Kunskapsskolan som ska erbjudas utbildningen. Boende, insatser och stöd för asylsökande är egentligen Migrationsverkets ansvar, men Västerviks kommun har fått projektpengar från länsstyrelsen för att under ett år erbjuda information och samhällsorientering.

Utbildningen omfattar 30 timmar fördelat på tio tillfällen.

– Målet med kursen är att asylsökande ska få en orientering i det svenska samhället och dess värderingar, säger Elisabeth Johansson, arbetsmarknadschef på Västerviks kommun i ett pressmeddelande.

Artikelbild

| Asylboende. I höst ska de som bor på Migrationsverkets boende i Gamleby kunna få en 30-timmars kurs i samhällsorientering.

Tyngdpunkten ligger på lokalsamhälle, demokrati och jämställdhet. Syftet är att skapa vägar in i civilsamhället för de asylsökande. Hon berättar att gensvaret vid utbildningen i Totebo. Man möttes inte bara av intresse från de asylsökande. Det lokala föreningslivet har ställt upp på ett bra sätt. Även i Gamleby finns det ett intresse från föreningarna, säger hon till VT.

Migrationsverket driver och ansvarar för boende och verksamhet i Gamleby. Däremot är kommunägda Västerviks Bostads AB fastighetsägare och hyresvärd.

– Vi arbetar aktivt med Migrationsverket för att det ska fungera så bra som möjligt, säger Joakim Jansson, säkerhetschef på Västerviks kommun i pressmeddelandet.