Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fick politikerna information om det pågående saneringsarbetet efter fartyget Makassar Highways grundstötning. Totalt har man hittat 34 områden med oljepåslag i skärgården på gränsen mellan Västervik och Valdemarsviks kommuner. Kommunerna har drabbats ungefär lika mycket, men saneringen bedrivs som en samordnad aktion av Västerviks kommun. Ett avtal ska upprättas med Valdemarsvik om kostnadsfördelningen. I slutänden är man dock vid gott hopp om att saneringsnotan inte ska drabba någon av kommunerna.

– Vi har haft kontakt med Tanums kommun som varit med om en liknande siutation. De fick sina kostnaderna täckta till 100 procent av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger kommunalrådet Tomas Kronståhl (S).

Det blir sedan staten som i sin tur får försöka få kostnaderna täckta från annat håll.

– Vi är glad för att vi slipper driva det mot rederi och försäkringsmäklare, säger Tomas Kronståhl.