Sara Persson, lärare i svenska som andraspråk på Skogshagaskolan i Västervik, läser högt för åtta fjärdeklassare. Eleverna kommer från flera olika länder.

– Min styvfar skickade mig dit när jag var nio år. Han var trött på att ta hand om mig, läser hon.

Sara Persson har skrivit ner och förklarat svåra uttryck från boken. När hon läser "styvfar" pekar hon på blädderblocket.

Artikelbild

| Uppmuntran. En pojke håller föredrag och Altina Dobraj, Orhan Gunes, Amiira Husen, Yousef Al-Naser, Khadra Mohamed och Samuel Getachew lyssnar. Efteråt ger de beröm.

Vi befinner oss på en lektion för fjärdeklassare i klassrummet Hjärtat på Skogshagaskolan i Västervik. Här arbetar Sara Persson med elever som är nyanlända eller har behov av att läsa svenska som andraspråk.

Dagens lektion inleds med att en pojke håller föredrag för gruppen. Efteråt ger eleverna honom beröm.

– I kursplanen för svenska som andraspråk står det att eleven ska ha rika möjligheter att kommunicera i tal och skrift utan alltför tidiga krav på språklig korrekthet. I den andan arbetar vi här, alla uppmuntrar varandra hela tiden, berättar Sara Persson efteråt.

Boken "Dit ljuset inte når" av Annika Thor är en central del av lektionen. Barnen skriver ner frågor till karaktärerna och sedan läser Sara Persson ett kapitel. Medan hon läser illustrerar hon innehållet med hjälp av kroppsspråk, miner och nedskrivna uttryck på blädderblocket.

Artikelbild

| Frågor. Barnen skriver ner frågor som de skulle vilja ställa till bokens karaktärer.

Eleverna har också valt ut citat ur boken. Flera har valt ett citat som berättar att en av karaktärerna sover under en upp-och-nervänd båt.

– Jag tror att han fryser, förklarar Altina Dobraj.

Artikelbild

| Samarbetar Asma Rasooli och Altina Dobraj diskuterar vad de ska skriva. I bakgrunden syns Sara Persson och Amiira Husen.

Lektionen går mot sitt slut.

– Sista livlinan som jag sa i går, kommer ni ihåg? frågar Sara Persson och formar vänsterhanden som en telefonlur.

Artikelbild

| Livlina. Eleverna är välkomna att ringa Sara Persson om de har några frågor om läxan.

– Ring mig, säger eleverna i kör.

– Det får man, det får man, fortsätter Sara och vänder sig till Orhan Gunes.

Artikelbild

– Många, många gånger måste du läsa. Flera, flera, flera gånger måste du läsa.

När lektionen är slut dröjer sig en del elever kvar. En del lämnar tillbaka böcker som de läst klart och lånar nya. Sara Persson använder skönlitteraturen för att lära ut uttal, grammatik och läsförståelse.

Artikelbild

– Litteraturen är otroligt viktig för språkutvecklingen. Den inbjuder också till många fina samtal och barnen drar paralleller till tidigare böcker vi läst och till sina egna liv, säger hon och berättar om en flicka som kopplade samman Astrid Lindgrens "Sunnanäng" med sin egen upplevelse.

Karaktärerna var hungriga och flickan kände igen sig, så kändes det när hon var hungrig och frös under flykten till Sverige.