Störst framgång i Södra Tjusts kyrkoval hade Sverigedemokraterna. De har inte alls varit representerade i kyrkofullmäktige innan och har efter den preliminära röstsammanräkningen 9,51 procent, vilket ger dem 3 mandat.

– Det känns fantastiskt bra. Vi hade siktet inställt på runt 6 procent, då hade vi fått 2 mandat, så vi är positivt överraskade, säger Dan Larsen (SD), förstanamn på valsedeln.

Sverigedemokraterna i Södra Tjust hade två nominerade personer, vilket gör att de inte kan fylla en av sina tre stolar. Dan Larsen säger att den platsen kommer att jämkas ut till de andra partierna.

– Vi kommer inte kunna påverka så jättemycket, 2 av 35 mandat är inte så många. Vi får se om vi kan söka samarbete.

Finns det några grupper som ni kan tänka er att ingå samarbete med?

– Jag kan tänka mig att Borgerligt Alternativt står lite närmare oss, kyrkovalet är ett speciellt val men det kan finnas frågor där det finns samsyn.

Sverigedemokraterna går bland annat in med målet att avpolitisera Svenska kyrkan. Men Dan Larsen tycker inte att det är motsägelsefullt att ge sig in i kyrkopolitiken med syftet att ta bort politiken från kyrkan.

– Vi hade inte behövts om vi inte sett en vänsterliberal ställning i kyrkan. Vi utmanar framför allt Socialdemokraterna som vi anser har politiserat kyrkan enormt.

Dan Larsen säger att de även tar en tydlig ställning mot försäljning av egna fastigheter.

– Kyrkan står för historia och kulturarv och har byggts av generationer under flera hundra år. Nu säljer man ut dem till förmån för politiska projekt som inte implementerats hos medlemmarna.

Kan du ge ett exempel på ett sånt politiskt projekt som man genomfört i södra Tjust?

– Nej det kan jag inte på lokal nivå. Jag får be att få återkomma när vi vet vilka lokala ställningstaganden vi ska ha.

Du säger att man fattar beslut som inte implementerats av medlemmarna, men det är ju medlemmarna som väljer vem som ska fatta besluten i fullmäktige.

– Frågan är om medlemmarna har makt i besluten som fattas. Det är partiernas representanter som för sin egen agenda.