– Som enda parti i kommunen kommer vi att verka för att minska asyl- och anhöriginvandringen, som kräver stora kommunala resurser, säger Bo Karlsson som är förstanamn på partiets valsedel i kommunvalet.

Vidare vill partiet effektivisera svenskundervisningen för nyanlända som redan befinner sig i kommunen.

Hur vill ni göra det?

– Vi menar att man måste lära sig språket först, snabbt, innan man kan börja delta i olika arbetsmarknadsprogram och liknande. Kraven måste skärpas när det gäller att lära sig svenska. Som det ser ut nu sker saker i fel ordning. Nyanlända placeras ut på arbetsplatser utan att kunna språket och det fungerar inte, säger Tommy Ivarsson, ordförande i Sverigedemokraterna Västervik.

Är det inte genom att höra språket och själv praktisera det som man lär sig ett språk snabbast?

– Vi menar att man måste ha grundläggande språkkunskaper först, innan man kan ta klivet ut på arbetsmarknaden.

Vidare vill partiet arbeta för att en kommunal vaktstyrka ska inrättas i kommunen. Idén har man nu formulerat i en motion till kommunfullmäktige.

– En sådan skulle kunna skapa ökad trygghet i det offentliga rummet och få människor att avhålla sig från att begå brott, säger Bo Karlsson.

Är inte det polisens uppgift?

– Vaktstyrkan ska inte ersätta polisen utan vara ett komplement, en hjälp i likhet med polisens volontärer och "vuxna på stan".

Vilka befogenheter skulle en sådan vaktstyrka ha?

– Huvuduppgiften skulle vara att synas och observera. Det handlar inte om ordningsvakter med polisiära befogenheter.

Övriga områden som Västerviks Sverigedemokrater vill prioritera under nästa mandatperiod är ökat stöd från kommunens sida till näringsidkare (på vilket sätt ska man resonera sig fram till i samråd med företagarna själva, reds anm), öka andelen trygghetsboenden, höja undersköterskornas löner i Västervik till riksgenomsnittet. Man vill också införa mobilförbud i klassrummen och inrätta jourklasser för tillfälligt oroliga elever.

Vidare vill partiet att "den växande byråkratin" i kommunen ska utredas.

– Antalet chefer, administratörer och handläggare i kommunen har ökat med 20 procent de senaste åren. Vi vill få klarhet i orsaken till det.