Sverigedemokraterna i Kalmar län går till landstingsvalet med två förslag på resursförstärkande åtgärder.

– Vi ska frigöra resurser på diverse sätt, bland annat genom att skära ner i den byråkratiska djungeln.

Det säger regionrådskandidaten Martin Kirchberg under onsdagens pressträff.

Artikelbild

| "Vi vill göra sjukvården ett attraktivt yrke", säger Bo Karlsson.

Å ena sidan vill man få in pengar genom att främst ge sjukvård till svenska medborgare, å andra sidan genom att minska administrationskostnaderna för sjukhusen.

– Svenska medborgare ska gå först. Har man uppehållstillstånd utan medborgarskap ska man ha rätt till fullständig sjukvård om man kan redovisa en taxerad inkomst, eller kan finansiera kostnaden själv, säger landstingspolitikern Bo Karlsson.

Man har ingen konkret siffra på resursbesparingen men utgår från att prioriteringen ihop med administrativa nedskärningar ska ge ett kapital stort nog för att förbättra vården i länet.

Sverigedemokraterna satsar likt flera andra partier på fasta läkarkontakter och minskade vårdköer, men också på säkerhetsklassade vårdplatser för aggressiva besökare och riskpatienter. Dessutom vill man återöppna vårdcentralen i Överum och banta ner kostnaderna för hyrläkare.

Artikelbild

| "Trygghet och säkerhet står i fokus för oss", säger Britt-Marie Sundqvist.

– Skillnaden är att vi har resurserna att göra investeringarna, säger Martin Kirchberg.

Därtill vill SD ha tydliga språkkrav på sjukhuspersonalen. Språkkrav finns dock redan enligt patientsäkerhetsförordningen sedan 2016.

– Idag finns det flera läkare som inte kan svenska och det äventyrar vården, speciellt i läkar-patient-kontakten, anser Britt-Marie Sundqvist, ledamot i delegationen för sjukhus- och regionsjukvård.