I en interpellation ville Jon Sjölander att frågan om parkeringsavgifter på flera platser i Västervik skulle upp i kommunfullmäktige (KF), istället för att beslutas direkt av kommunstyrelsen (KS).

Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde beskrev Dan Nilsson (S) – kommunstyrelsens ordförande – hur man kommit fram till att kommunstyrelsen kunde avgöra ärendet, utan KF.

Det kritiserade Jon Sjölander igen.

– Det är ett sätt att åsidosätta demokratin. Ledningen har inte majoritet i KF och vet att utgången kunde blivit en annan om man tagit frågan dit.

– Det visade sig under KF hur man planerar att behandla viktiga ärenden i framtiden. Det ligger i allas intresse att vi belyser hur det går till just nu i kommunen.

Finns det en risk att ni framstår som "dåliga förlorare", hade ni inte gjort samma sak i samma läge?

– Vi hade gjort allt för att få igenom vår politik, självklart. Men de har inte majoritet. Har man inte det har man inte folkets röst. Därför kan man inte fatta det här beslutet själva, det borde KF göra.

Harald Hjalmarsson:

– När man ser på hur man behandlat den här frågan så undrar man hur det kommer se ut. Är det så här man kommer att besluta viktiga frågor i framtiden?

Dan Nilsson dementerar bestämt att det skulle handla om att kringgå demokratin.

– Det finns ingen substans i kritiken. Vi måste ha tillit. Det här är ingen strategi från vår sida. Det kommer att ta tid innan vi hittat gemensamma former för hur vi ska arbeta i framtiden.