Det fattas sju av 18 barnmorskor inom norra länets mödrahälsovård. Landstingspolitikern Gudrun Brunegård (KD) säger att det är en allvarlig situation när en dryg tredjedel av personalen inom mödrahälsovården fattas. Landstinget ska ha föreslagit åtgärder som att ta bort studiebesök från skolor och att dra ner på gynekologiska cellprovskontroller. Gudrun Brunegård säger att det kan få allvarliga konsekvenser.

– Studiebesöken är jätteviktiga, många skulle inte gå dit spontant. Jag ser en stor oro för att de inte får med sig information om att de behöver skydda sig mot både könssjukdomar och graviditet.

Angående cellprovskontrollerna så säger Gudrun Brunegård att det i dag är de socioekonomiskt mest utsatta som oftast låter bli att komma, även när de blir kallade.

Artikelbild

| Orolig. Kristdemokratiska landstingspolitikern Gudrun Brunegård är orolig för vad personalbristen kan leda till.

– Om man då drar ner på kallelserna så finns det en risk för ökad ohälsa i den här gruppen.

Det fattas även barnmorskor på förlossningen, bb och gynmottagningen – alltså kvinnokliniken – i Västervik. Hit kommer patienter från Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn och Högsby kommuner. Gudrun Brunegård säger att hon varit och besökt kvinnokliniken och att personalen där går på knäna.

– De är lojala mot sina kollegor och mot mammorna men till slut orkar de inte längre. Jag möter en frustration och en uppgivenhet.

En anledning till att norra länet har så få barnmorskor kan vara lönen säger hon. Hon tar upp ett exempel med en barnmorska som inte fick en högre lön i norra länet men som sedan fick det när hon sökte jobb i södra länet. Detta trots att det är samma arbetsgivare. Gudrun Brunegård säger att det gör henne riktigt orolig.

Artikelbild

| Sjukhuschef. Henrik Holmberg säger att man jobbar på att strukturera om verksamheten.

Henrik Holmberg, sjukhuschef i Västervik, bekräftar att det finsn ett bemanningsbekymmer vid både mödrahälsovården och kvinnokliniken. Bekymren har man haft under en längre period.

– Framför allt är det barnmorskor vi har brist på och vi har fler pensionsavgångar under våren än vad vi har vidareutbildat till.

Verksamhetsledningen tittar nu tillsammans med medarbetarna på hur man ska kunna strukturera om verksamheten. Det kan handla om att se över bemanningsmixen, att begränsa antal tillfällen på föräldrautbildningarna och att hantera cellprov på ett annat sätt än i dag. Landstinget bekostar själva specialistutbildningar för sjuksköterskor, till exempel utbildningen till barnmorska.

– Vi jobbar på att bibehålla vårt uppdrag. Vi ser fler nyanställda sjuksköterskor än tidigare och det känns hoppfullt.