Under decennier har bröderna Rais drivit trafik i skärgården. Nu har de signalerat till kommunen att den epoken kan närma sig sitt slut.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde var framtidens trafik en fråga. Man är enig om att det är viktigt att trafiken ska fortsätta, och helst utvecklas.

Tjänstemännen har tittat på fyra olika modeller:

* En ren upphandling av trafiken. Båtarna ägs och trafikeras av en privat entreprenör. Enkelt för kommunen – man binder inte upp några resurser. Nackdelen är att för skärgårdskommuner som testat modellen så har det blivit höga årskostnader.

* Kommunen köper fartyg, men handlar upp entreprenör som driver trafiken.

* Kommunen köper fartyg, och driver själv trafiken.

Båda modellerna innebär att kommunen binder upp resurser genom att lägga pengar på fartyg. Å andra sidan har det en fördel gentemot företag som är verksamma i skärgården – kommunen visar att man satsar långsiktigt på skärgårdstrafik. Då kan skärgårdsföretagare känna trygghet att investera för framtiden. Sparbanksstiftelsen har erbjudit sig att hjälpa till med finansieringen.

* Skärgårdstrafiken drivs helt i privat regi, men kommunen köper till lågsäsongstrafik. Det är så det funkar i dag. Nackdelen är att kommunen har mindre möjligheter att påverka trafiken. För företagare och invånare i skärgården kan det innebära en osäkerhet från säsong till säsong.

Kommunstyrelsen beslutade att man ska utreda framförallt de två alternativ som innebär att kommunen köper fartyg. Ett studiebesök i Karlskrona ska göras för att se hur skärgårdstrafiken fungerar där.

– Ska vi vara en skärgårdskommun måste vi ha en bra trafik, säger Conny Tyrberg (C).