Det är en av de verkliga veteranerna i Västerviks kommunpolitik som toppar vänsterpartiets lista. Mariann Gustafsson har funnits med sedan 1974. I många andra kommuner har partiet varit en naturlig koalitionspartner för socialdemokraterna – så inte i Västervik.

– På 70-talet var vi de stora fienderna för socialdemokraterna, konstigt nog. Vi borde tycka likadant, men de har aldrig släppt in oss. Jag tror inte att det är lika tufft nu.

Skulle ni kunna ingå i en koalition efter valet, om den röd-gröna majoriteten skulle behöva bredda sitt underlag?

­– Ja, fast inte förutsättningslöst. Då har vi krav. Vi vill inte vara så tysta som de andra koalitionspartierna varit i fyra år.

Vad skulle ni ställa för krav?

­– Det gör vi inte upp förrän efter valet, om vi skulle hamna där.

Hur skulle en koalition se ut om du fick formera den?

Artikelbild

| Mariann Gustafsson (V) frågades ut i tv-intervju för vt.se. I intervjun kommenterar hon bland annat försäljningen av Slottsholmen och vad hon skulle vilja se istället för en södra infart.

­– Jag passar på den frågan.

Kan du peka ut något parti som ni absolut inte skulle bilda koalition med?­

Artikelbild

| Mariann Gustafsson är kritisk till att kommunen sparat i ladorna de senaste åren för att få råd med en södra infart. Pengarna borde ha gått till skola och omsorg.

– Vi har tagit beslut i vår partiförening att vi inte pekar ut någonting. Allt sker efter valet när vi vet resultatet.

SD?

­– Jag samarbetar inte med Sverigedemokraterna nu. Inte som det ser ut i kommunen, och inte som det ser ut rikspolitiskt, men vi har sagt att vi tar allt efter valet. Till exempel teknisk valsamverkan. Det har vi haft med partier som vi sedan inte samarbetar med.

I Västervik finns det ytterligare ett vänsterparti, Socialisterna. Vad tror du det är som gör att de kunna växa fram här?

­– Jag tycker inte att de har särskilt realistisk politik. De gör en budget med miljonöverskridanden. Det känns inte ansvarsfullt. Vi kan inte säga till staten att nu ska vi ha mer pengar. Det är att lura folk att tro att det är sanning, men det funkar inte så i verkligheten.

Hur har vänsterpartiet märkts i Västerviks kommun under den gångna mandatperioden?

– Jag tycker att vi har märkts väldigt mycket. Vi har protesterat mot investeringar som vi tyckt varit dumma. Vi har lagt motioner, och ställt frågor i fullmäktige till olika personer.

Ett område där partiet hörts är Södra infarten. Där vill V har en folkomröstning:

­– När Trafikverket inte tycker att det är något viktigt att bygga en södra infart, och den södra infarten skulle ligga 800 meter söder om den nuvarande, så känns det som att kasta bort 400 - 500 miljoner kronor på ingenting. Det är pengar vi sparat på skolan och äldreomsorgen.

Istället har Vänsterpartiet förespråkat en ny led från centrum till Norrlandet.

Varför är det ett viktigare projekt?

– Vi bygger ju ut på Norrlandet. Både på Gränsö och Piperskärr. Jag tror inte att det kommer att fungera med den trånga överfart som är på Slottsholmen. Vi har gjort i ordning med gradänger och bad där, och så ska det gå tunga transporter och bilar förbi där hela tiden.

Apropå Slottsholmen. Vad tycker du att man kan dra för lärdom av Uppdrag Gransknings reportage?

­– Att man inte tar beslut på det vis som gjorts. Försäljningen av Slottsholmen var det nog ingen som förstod. Det gick inte rätt till.

En annan fråga som väckt mycket debatt under våren är kommunens stöd till Västerviks IK.

Finns det ett värde i att ha en elitklubb i en stor publiksport som gör att VIK borde behandlas liter annorlunda än andra föreningar?

– Om det var ett stort värde så skulle väl många fler av kommunens 36 000 invånare gå på klubbens matcher?

Vad skulle stå överst på din att-göra-lista om du blev kommunalråd?

­– Det är att fördela om skattepengarna till där de verkligen behövs. En bättre skola ska vi ha, och en bättre äldreomsorg. Det är väldigt mycket pengar som vi har sparat på eleverna och de äldre för att samla i någon skattkista. Vi har 400 miljoner kronor i samlade överskott, och det har Tomas Kronståhl sagt att de ska gå till en södra infart.

Om du ska jämföra Västerviks kommun mellan i dag och när du började i politiken på 70-talet: Har kommunen blivit en bättre plats att leva i?

­– Om vi pratar kommunen så känner de som bor på landsbygden att det hela tiden är stan, stan, stan som det pratas om. Det har lagts ner skolor. I Odensvi där jag bor är det bara lanthandeln som finns kvar. Jag får ju ingenting för mina skattepengar.

Vad tror du kommer att bli kommunens största utmaning under den kommande mandatperioden?

­– Miljön, vi pratar och pratar men det händer inget. Vi måste ställa om samhället så att vi inte förbrukar resurser.