För två veckor sedan tillstyrkte barn- och utbildningsnämndens politiker möjligheten att välja mellan smörgåsmargarin och Bregott. Beslutet var på tvärs med kostenhetens rekommendationer som dels talade om vikten av att hålla nere mängden mättat fett i maten, och dels pekade på kostnaden att erbjuda ytterligare ett alternativ: 650 000 kronor.

Nu har frågan hanterats även av kommunstyrelsen, som även den förespråkar valmöjlighet.

Det blir kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.