På Himalajaskolan i Hjorted fick barnen tycka till om lekparken som just nu planeras, och ska vara klar till våren.

Det var Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare på Västerviks kommun, som tillsammans med Emma Karlsson, från Hjorteds samhällsförening, som tillsammans presenterade planen för eleverna. Alla barn fick sedan rösta i tre omröstningar och förstås ställa frågor om den blivande lekparken.

Den första handlade om gungor. Här fanns några olika sorters gungor att välja mellan, en kompisgunga, en bebisgunga, en däckgunga och en vanlig plankgunga.

Artikelbild

| Lekpark. Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare på Västerviks kommun visar barnen på Himalajaskolan hur planerna för den nya lekparken ser ut.

– Är det någon här som vill ha en bebisgunga? frågar Lotti Jilsmo barnen i 4:e klass.

Det är det inte.

Alla barn får var sin klisterplupp de kan sätta vid den gungan de helst vill ha.

Kompisgungan vinner överlägset röstningen.

Artikelbild

| Röstning. Barnen får en röst var. Här sätter Elin Adolfsson och Elfrida Karlsson varsin klisterplupp på den färgen de gillar bäst, gul.

– Fast vi får nog peta in en bebisgunga också, säger Lotti Jilsmo.

– Det är ju meningen att man ska kunna vara här hela familjen och att det ska finnas något för alla.

Artikelbild

| Gungor. Lotti Jilsmo visar hur röstningen går till. På hennes papper finns fyra olika gungor och barnen får rösta på sin favorit.

Det hela började med två medborgarförslag från två mammor i Hjorted, som saknade en lekpark att gå till när de var hemma med sina respektive barn. Ett av förslagen stod Emma Karlsson för.

– Den enda lekparken som finns här är den vid skolan. Då känner man att man måste fråga först om det går bra att komma in och leka en stund, ifall det är förskolebarn eller elever ute. Och hit kan man inte direkt ta med sig fika och det vill man ju göra ibland.

Artikelbild

Förslaget med en egen lekpark togs vidare till fullmäktige och parken fick klartecken. Samtidigt gjorde samhällsföreningen upp planer för vad de skulle vilja ha här. Det visade sig bli lite större än bara en vanlig lekpark. I skissen finns, förutom själva lekparken, en boulebana och en bollplan för basket och innebandy. Och dessutom en paviljong med sittplatser för fikastunderna.

– Vi såg ganska snabbt att den budget vi hade från kommunen inte skulle räcka, säger Lotti Jilsmo.

Så kommunen och samhällsföreningen tog gemensamt kontakt med Sparbanksstiftelsen. De kunde tänka sig att investera resten av pengarna som behövdes för att förverkliga planerna.

På Lotti Jilsmos initiativ får nu barnen själva vara med och rösta om hur parken ska se ut.

– Det är lite läskigt att skicka ut frågan till barnen. Ritningarna är ju klara, men nu när barnen får tycka till kan det ju bli förändringar, säger hon.

I den andra omröstningen är spridningen större. Hos fyrorna är det studsmattan som vinner, men 2-3:orna vill gärna ha en karusell, även om studsmattan är poppis här också. Till sist får barnen även rösta om vilken färg de vill att konstgräset ska ha. Sexorna föredrar blått, och fyrorna rött. I 2-3:an sprids rösterna ännu mer, både blå, gul och orange får röster. Minst populär är vit.

– Det här är verkligen demokrati i sin renaste form, säger Lotti Jilsmo.