Rutinerna för uppföljning av kommunens skolskjutsar har setts över och på barn- och utbildningsnämndens sammanträde antogs de nya rutinerna.

– Vi behövde förtydliga rutinerna för hur vi följer upp skolskjutsarna, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef.

Frågor kommer att ställas både till entreprenörerna som kör skolskjutsarna samt till kommunens skolskjutssamordnare. Uppföljningen planeras att genomföras för kalenderår och redovisning är planerad att ske i februari månad året därpå. Dock kan det dröja längre innan uppföljningen av 2018 års skolskjutsar blir klar.

– Skolskjutsarna fungerar över lag väldigt bra. Vi får väldigt lite klagomål, säger Gunnar Jansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande.