2013 gavs strandskyddsdispens för ett båthus som enligt beskrivningen skulle bli 86 kvadratmeter stort. I efterhand visade sig båthuset bli större än så – 250 kvadratmeter. Länsstyrelsen ställde ett ultimatum: Riv eller återställ så att båthuset överensstämmer med tillståndet.

Fastighetsägaren försökte med en tredje väg och ansökte om strandskyddsdispens för båthuset i befintligt skick. Det visade sig vara framgångsrikt. Mark- och miljödomstolen i Växjö säger ja.

Länsstyrelsen avrådde visserligen från dispensen. Man ifrågasatte bland annat den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts, och varför båthuset måste byggas så stort.

Fastighetsägarna försvarade sig med att båthuset byggts för att vara praktiskt för den rörelsen som drivs där.

Mark- och miljödomstolen tycker att man kan medge dispens även för det större båthuset. Skillnaden när det gäller konsekvenser för djurliv eller allmänhetens tillgång till stranden blir inte så stor. Rätten var dock inte enig. En ledamot tycker att byggnaden har fått karaktär av fritidshus med altan, och att man inte kunde ge dispens.