– Vi kan vänta oss temperaturer som återigen tar sig upp emot 30 grader och värmen verkar vara här för att stanna så långt som vi kan se. Vi kanske inte kan vänta oss 30 grader under hela tiodygnsperioden, men väldigt varmt, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

Den högsta temperaturen som under sommaren uppmätts på mätstationen i Gladhammar visade på 31,4 grader under lördagen.

Med den ökade värmen ökar också risken för ytterligare skogsbränder. MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, har nu extra fokus på Kalmar län.

Artikelbild

| Vi har stärkt upp bemanningen ordentligt och är verkligen på tårna, säger Joakim Jansson, säkerhetschef i kommunen.

– Vi kommer ha ett öga på södra Sverige. Vi har tidigare haft mest fokus på bland annat Jämtland, Dalarna och Gävleborgs län men har nu extra fokus på just Kalmar län. Det är en extrem brandrisk, säger Erika Espino, presskommunikatör på MSB.

Klockan nio på måndagsmorgonen pågick totalt 27 markbränder i landet, en sänkning från söndagskvällen då antalet var 48 bränder, enligt SOS alarm.

– Vi har stärkt upp bemanningen ordentligt och är verkligen på tårna, säger Joakim Jansson, säkerhetschef i kommunen.

– Varje morgon tittar vi på förutsättningar för dagen vilket innefattar vind, temperaturer, fuktighet och hur torrt det är i marken, för att förbereda oss på bästa sätt. Vi har gått upp i larmplanen och har kontinuerlig kontakt med MSB och Länsstyrelsen gällande brandflyg. Vi har även kontakt med LRF, Kustbevakningen och Försvarsmakten, lägger han till.

Har du varit med om en liknande situation med sådan extrem brandrisk?

– Nej, aldrig.