På försommaren har årets sommarvikarier fått lära sig mer om jobbet vid träffar som flera specialistundersköterskor har hållit i. Totalt har det varit fyra träffar, i Västervik och Gamleby.

Enhetschef Emma Säfström har varit med och tagit fram introduktionen. Bakgrunden är ett möte med cheferna i äldreomsorgen, där de pratade om hur de kunde använda specialistundersköterskornas kunskaper.

– Vi kom fram till att de kunde vara behjälpliga med introduktionen av semestervikarierna.

Runt 200 vikarier har fått introduktion av specialistundersköterskorna, varav en del är under utbildning. Det var första gången sådana träffar hölls. Tidigare har det bara varit introduktion på varje arbetsplats.

– Man har sett att det finns behov av att man har en förkunskap, innan man kommer in i verksamheten, säger Säfström.

Johanna Karlsson var en av dem som höll i träffarna, som var en blandning av teori och praktik. Teorin handlade bland annat om hur man dokumenterar i rapportsystemet, och vad som ska läggas in.

Sedan pratade de om hälsa, om exempelvis tecken på att någon har ont i hjärtat och om vikten av att borsta tänderna på de gamla.

Bemötande togs också upp, som att man alltid ska ringa på eller knacka, även hos dem som bor inne på ett boende.

Till de praktiska momenten hörde att koka gröt, något som många äldre vill ha.

– Det var uppskattat. Det är många nysvenskar bland vikarierna, och de har inte kokat gröt förut, säger Karlsson.