Många upprörda läsare har kommenterat på Facebook och hört av sig om varför kommunen beslutat att fälla träden vid slottsruinen. Vi kontaktade Christer Sneitz som är projekteringsingenjör på kommunen för att reda ut beslutet. Sneitz säger att beslutet fattades gemensamt på samhällsbyggnadsenheten.

– Och det finns även ett politiskt beslut i botten, säger han.

Parkområdet vid slottsruinen ska snyggas till och därför gjorde kommunen en trädinventering. Det visade sig att träden var sjuka, gamla och dåliga.

– Almarna har bland annat almsjuka, men det finns också skadade träd och gamla träd. Vi kan inte göra iordning marken för om två år dör träden och då får man riva upp allt igen.

Almsjukan har funnits länge i Sverige men den mer aggressiva sorten spred sig främst på 80-talet.

– Det var den som angrep gamla kyrkogården och nu då även Slottsruinen.

Flera läsare tyckte däremot att träden visst såg friska ut, och undrade varför man fäller ett träd som ser friskt ut. Christer svarar att träden kan se friska ut på stammen, men precis bakom barken så bildas svamp.

– Almsjuka syns på borrprover. Man kan säga att trädet i princip stryper sig självt. Det får ingen näringstillförsel och till slut så dör trädet.

Slutligen fanns det läsare som ville veta om trädfällningen gjordes för att de störde utsikten för någon.

– Det har absolut ingenting med det att göra. Dessutom kommer vi plantera nya träd och i stort sett lika många som vi tar ner, säger Christer Sneitz.