Undersökningen har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och kallas LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

I Västerviks kommun svarar alla åttondeklassare samt elever som går andra året på gymnasiet.

– Det här är ett sätt för ungdomarna att få sin röst hörd. Vid förra undersökningen handlade svaren mycket om delaktighet, vilket ledde till att Ungdomsrådet bildades, något som nu permanentats, säger Kerstin Rollsjö som har hand om allt som rör undersökningen i Västerviks kommun.

Västerviks kommun har valt att ställa ytterligare tre frågor till ungdomarna. Kommunens elever får frågan om de utsatts för sexuella trakasserier under året som gått. Man frågar också om de känner sig otrygga i skolan.

– De får också svara på frågan om vad som behövs för att Västerviks kommun ska bli en attraktiv kommun att bo i och då får de svara med egna ord, säger Kerstin Rollsjö.

Enkätsvaren kommer att offentliggöras i maj nästa år.

– I år är det ovanligt många kommuner i riket som gör undersökningen, säger Kerstin Rollsjö.

Undersökningen, som görs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor samt Regionförbundet, har tidigare gjorts 2012 och 2015. I år deltar samtliga kommuner i Kalmar län.