Storgatan stängs av för genomfartstrafik mellan Östra Kyrkogatan och Kvarngatan från och med måndag 10 december och öppnas igen 12 december.

På sin hemsida skriver Västervik Miljö och energi att orsaken till avstängningen är arbete med en VA-ledning vid Alphaskolan och Storgatan 28.

Under tiden som arbete pågår kommer sträckan Storgatan – Fabriksgatan att bli dubbelriktad.