Nyligen släpptes rapporten Svenska nyhetsvanor 2018*. Den, tillsammans med den så kallade SOM-undersökningen*, innehåller en hel del glädjebesked för en sån som jag. Nyhetskonsumtionen är stark och främst är man intresserad av lokala nyheter. Svenskarna är rent generellt ett nyhetsslukande folk. Hela 94 procent uppger att de är intresserade av nyhetsmedier. 89 procent är intresserade av nyheter från det egna närområdet. Av dessa har dessutom närmare hälften av dem uppgett att de är ”mycket intresserade” av lokala nyheter. De flesta som uppger att de är mycket intresserade av lokala nyhetsmedier är över 60 år. Vilket kan tala emot många partiers strategier att fokusera på sociala medier för att nå merparten av väljarna. De flesta som följer nyhetsbevakningen i sociala medier är mellan 16 och 35 år. Den stora gruppen, 35 - 80 år, följer helst lokala nyheter via traditionell press (papperstidning samt webb), radio och tv.

Rapporten visar också att yngre generationer tycker att lokala nyheter är viktiga. Cirka 20 procent i åldersgruppen 16 - 25 år uppger att de är mycket intresserade av att läsa om vad som sker i sin kommun.

I vår region har vi två starka tidningshus, Mediehuset VT och Vimmerby Tidning där även Kinda-Posten ingår. Vårt fokus är naturligtvis lokala nyheter och vår absoluta drivkraft ligger i arbetet i våra digitala kanaler. De yngre generationerna kräver det av oss.

Konsumtionen av digitala nyheter ökar även i ”äldre” grupper. I åldersgruppen 36 – 49 år uppger 41 procent att de följer lokala nyheter online. I åldersgruppen 50 – 65 år uppger 35 procent samma sak.

Samtidigt visar undersökningen att papperstidningen fortfarande har en stark ställning. I åldersgruppen 66 – 85 år uppger 69 procent att de föredrar pappersläsning.

Vad man än föredrar, webb eller papper, så är det glädjande att intresset för nyhetsläsning är så pass hög i alla åldersgrupper, särskilt i dessa tider när vissa politiker och debattörer gärna sprider bilden av media som inaktuell, lögnaktig och meningslös. Merparten av folket går inte på det där. De är smartare än så. Merparten vill ha vår nyhetsförmedling i sin vardag, och så länge de vill det så ska vi fortsätta leverera.

Källor: Medieutveckling, svenska nyhetsvanor 2018, TU/MPRT / SOM-undersökningen 2017, Göteborgs Universitet