– V fick fiskyngel och studieresa och L en resursskola. Det är visserligen inga dåliga saker, men det går inte att jämföra med de 22 miljoner kronor som tas från verksamheter som redan har en extremt pressad ekonomi, säger Jacob Hoffsten.

Partiet vänder sig emot det som i budgeten kallas för förbättringsarbete. Om budgetförslaget röstas igenom kommer verksamheterna få ett sparbeting på en procent per år.

– Vi kallar det för försämringsarbete, säger Jenny Svensson.

– Vem man än pratar med inom skola och omsorg så får man höra att det behövs mer personal, men de styrande lyssnar inte utan fortsätter med nedskärningar helt i onödan, säger Jacob Hoffsten.

SV anser att kommunen i stället borde satsa på en nollbudget och låta verksamheterna få ett andrum.

– Vi menar att det är ett ansvarslöst beteende att lägga nya sparbeting där man redan i dag saknar resurser för att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt, säger Jacob Hoffsten.

Förutom att de vill ta bort posten förbättringsarbete har partiet ett par tillägg till det liggande budgetförslaget. De vill se lönesatsningar inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamheter och genomföra en arvodesrevidering för politiska arvoden. De vill också lägga sju miljoner kronor på en kommunövergripande resursskola.

– De pengarna skulle vi frigöra genom att bryta samarbetet med Västervik Framåt, säger Jacob Hoffsten.

Tidningen har sökt V och L för kommentarer angående kritiken.