Det hela har funnits med i tankarna länge, redan 2012 skrev Västerviks-Tidningen om planerna, som tyvärr inte kom så mycket längre just då. Nu är det på gång igen.

– Det har varit sammanslagning av flera enheter och vi har varit tvungna att ägna oss åt arbete på andra nivåer. Som att se till att alla medarbetarna får sin lön och sådant. Utvecklingsarbetet har legat still under tiden. Men nu fortskrider planerna. Det hänger förstås på att vi får loss pengar till projektet, säger Peter Springfeldt.

Tanken är att kyrkan, i samarbete med Västerviks Museum, ska ta fram information om Västervikare som har utmärkt sig på något sätt. Gravarna ska då märkas med en QR-kod och när man scannar den med sin mobil får man upp en informationstext om personen som ligger begravd på platsen.

Artikelbild

| Arbetarhjälte. Här ligger Frans Johan Gustafsson, numera kallad Röde Frans, begravd. Han blev en av ledarna för hungerupproret i Västervik 1917.

– Det här är ett sätt att förmedla Västerviks historia och på ett enkelt sätt göra den lättillgänglig för alla, säger Peter Springfeldt.

– Dessutom livar det upp kyrkogården, särskild de äldre delarna, där inte så många rör sig annars.

Peter Springfeldt hoppas nu att ett beslut ska tas i februari, och att det hela ska vara igång till hösten, fast i liten skala.

– Vi får börja med några få och sedan utöka efter hand.

Artikelbild

| Vandring. Kyrkogårdarna i Södra Tjusts pastorat ska bli mer levande genom digitala kyrkogårdsvandringar.

Han tror att de förmodligen kommer att börja på gamla kyrkogården. Där hittar man till exempel Ellen Key. Och sedan gå vidare till nya kyrkogården, där till exempel Frans Johan Gustafsson, som nu kallas Röde Frans, och Sture Larsson, som var en av de fem som sköts till döds under demonstrationen i Ådalen 1931.

– Det finns många jättespännande människor här. En del skulle man kunna skriva hela böcker om, men det ska vi inte göra. Däremot ska vi se till att det finns möjlighet att kunna fördjupa sig i det man blir intresserad av, säger Peter Springfeldt.

Artikelbild

| Minnesträd. Den här tallen planterades som minne över Röde Frans, berättar Peter Springfeldt, och han har nu även fått en minnessten.

Även privatpersoner kan välja att skaffa en QR-kod till sin gravsten. Flera företag säljer brickor med koder, som man sätter på stenen, och som sedan kan kopplas till en dödsannons på internet, en minnessida en film ett fotokollage eller något annat.

– Det är något som jag tror kommer komma allt mer. Men än så länge har jag inte sett någon här i Västervik i alla fall, säger Peter Springfeldt.