– Det är flera lokala företag som inte finns med bland de som vann tilldelning. Man kan vara orolig för vad det innebär i arbetstillfällen, säger kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S).

Vi berättade igår om ett av dem: Västerviks Taxi som riskerar att tappa halva sin omsättning. Följden ser ut att bli färre bilar och mindre öppettider i taxiväxeln.

Upphandlingen diskuterades vid kommunstyrelsens senaste sammanträde, och tjänstemännen fick i uppdrag att undersöka vilka följderna kan bli.

Dan Nilsson konstaterar att det finns andra trafikupphandlingar som inte fått så stora konsekvenser. I princip har en verksamhet bara bytt från en logotype till en annan.

Harald Hjalmarsson (M) befarar att effekterna kan bli större den här gången. Bolagen som vunnit regionens upphandling har inte förbundit sig att driva någon övrig taxiverksamhet:

– Vi bör undersöka om de företag som vann trafik även är beredda att driva kommersiell verksamhet i Västervik. Det har inte varit någon bra vecka för Västerviks kommunikationer, säger han, och räknar upp resebyråns nedläggning och statistiken som visar att Tjustbanan har högst andel inställda turer i landet.

Redan för något år sedan – när Västerviks Taxi förlorade en annan offentlig upphandling – varnade bolagets dåvarande ägare för att taxiservicen kunde bli sämre om man tappade offentliga uppdrag.

Borde man inte ha insett att den här risken fanns inför den här upphandlingen?

– Det är precis det vi menar, och vi vill undersöka vilka krav som skulle ha kunnat ställas i upphandlingen, säger Dan Nilsson (S).

Centerpartisten Conny Tyrberg (C) säger att man kanske "tänkt för mycket i stuprör". Regionen har inte insett vilka effekter upphandlingen kan få lokalt.