Motionen, med åtta konkreta punkter, lämnades till landstingfullmäktige under måndagen. Alliansen är enig om att det krävs krafttag för att klara de utmaningar som sjukvården står inför.

– Vi måste ta ett helhetsgrepp med en tydlig riktning och åtgärder på kort och lång sikt. Det handlar om tolv år framåt, säger Christer Jonsson (C), förste vice ordförande i landstingsstyrelsen.

Mot bakgrund av det faktum att vårdbehovet kommer att öka på grund av att befolkningen växer och andelen äldre blir fler, anser Alliansen att landstinget måste förbereda sig ordentligt. De föreslår i motionen att en utvecklingsplan för hela hälso- och sjukvården i länet ska tas fram.

Artikelbild

| Malin Sjölander (M).

– Vi menar utveckling av vården, inte avveckling, säger Malin Sjölander (M).

Alliansen menar att planen ska utgå från prognoser om patienternas framtida behov och sjukdomsdiagnoser som omfattar stora grupper. Den ska även analysera och ge förslag på nya tekniska lösningar.

En annan del i motionen handlar om effektivisering.

– I Oskarshamn pågår ett projekt där kommunen och landstinget samarbetar. Alla som ger vård till en patient har möte via videokonferens. Vårdinsatser kan avklaras på kort tid. Det borde införas i hela landstinget, säger Gudrun Brunegård (KD).

Pierre Edström (L) trycker på tidiga insatser som motverkar psykisk ohälsa.

– Det ska finnas en väg in till hjälp och stöd, säger han.