De kommer att heta Hällmarksvägen, Blåklintsgatan, Frögatan, Klövergatan, Prästkragegatan, Smörblomsgatan, Starrgatan, Timotejgatan, Vallmogatan, Vassgatan, Ängsgatan och Örtgatan.

Några politiker, Mariann Gustafsson (V) och Hans Ellervik (WP), hade invändningar: Några gator är snarlika befintliga gator. Det finns till exempel en Ängsvägen på Hornslandet.